ชื่อ - นามสกุล :นางสุมาลี รักโข
ตำแหน่ง :ครู คศ.๓
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :22 ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
Telephone :
Email :