ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
#ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดย ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี