ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี