การประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยมออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยมออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี