กิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นำโดย ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี