ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)