ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เท่านั้น
สมัครผ่านทางออนไลน์ : คลิกลิงค์ https://forms.gle/DpN5hWaLiUzE5LRX7
**สมัครได้ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น**
**หมายเหตุ** เอกสารใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกสมบูรณ์แล้วทางวิทยาลัยฯ
จะส่งกลับให้ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ผู้สมัครนำมาในวันสอบ

(โปรดอ่านเอกสารประกาศการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร แนบท้ายด้านล่างนี้**)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และวิธีการสมัครในรูปแบบออนไลน์