ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๒ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๒ อัตรา

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) สาขาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา
โดยปฏิบัตงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น
สมัครผ่านทางออนไลน์ : คลิกลิงค์ https://forms.gle/1AnEZMb2y1QA7NG57
**สมัครได้ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น**
**หมายเหตุ** เอกสารใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกสมบูรณ์แล้วทางวิทยาลัยฯ
จะส่งกลับให้ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้สมัครนำมาในวันสอบ

(โปรดอ่านเอกสารประกาศการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร แนบท้ายด้านล่างนี้**)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และวิธีการสมัครในรูปแบบออนไลน์