ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) จำนวน ๑ อัตรา
โดยปฏิบัตงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น
สมัครผ่านทางออนไลน์

(โปรดอ่านเอกสารประกาศการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร แนบท้ายด้านล่างนี้**)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และวิธีการสมัครในรูปแบบออนไลน์