ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายด้านล่างนี้)