กิจกรรม “อาชีวะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อาชีวะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 2022 และกิจกรรมเก็บขยะลดมลภาวะ ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี