พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้นางสุมาลี รักโข ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางวรรณา อุทัยสุริ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี