พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี