ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔