ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕