โครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี