โครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

      เมื่อวันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อยสาขาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี