แข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด “ทุ่งด่านเกมส์” (ครั้งที่ ๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด “ทุ่งด่านเกมส์” (ครั้งที่ ๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานในพิธิเปิด ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี