การประเมินการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมินการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี