โครงการเยาวชนวัยใส รักไม่ท้อง เลิกลองเลิกเสพ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเยาวชนวัยใส รักไม่ท้อง เลิกลองเลิกเสพ พร้อมด้วยนายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง ๒ ตึกวิทยบริการ