ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี