รายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ) และได้ดำเนินประเมินสมรรถนะที่ ๒
ไปเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายนี้

http://nathawee.ac.th/index3.php?name=news&file=news_download&id=214