ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

โดยรายละเอียดสามารถเข้าดาวน์โหลดและดูเอกสารการประกาศการรับสมัครได้ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายนี้
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637266062189406212&fbclid=IwAR1uDqvyVtCGgR7btI61c4n5ljJbg5FVh2U2ldTDzpC4j1PXzeJx6AnbBSg

หรือเอกสาร PDF
http://www.nathawee.ac.th/index3.php?name=news&file=news_download&id=211