ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
และได้รับสมัครไปนั้น

วิทยาลัยการอาชีพนาทวีจึงขอประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายนี้
http://nathawee.ac.th/index3.php?name=news&file=news_download&id=212