รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑ ไป
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

วิทยาลัยการอาชีพนาทวีจึงขอประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์)
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายนี้
http://nathawee.ac.th/index3.php?name=news&file=news_download&id=213