กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี