เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕