ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในการดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี