กิจกรรมประชุมกองและปฐมนิเทศการเข้าพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (พิธีประดับแถบ 3 สี)

วันที่ 1 กันยายน 2565 ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล มอบหมายให้ นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมกองและปฐมนิเทศการเข้าพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (พิธีประดับแถบ 3 สี) ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี