ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธาน ในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี