คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ยินดีต้อนรับ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ยินดีต้อนรับ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี