คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ยินดีต้อนรับ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ยินดีต้อนรับ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี