จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วย นางวรรณา อุทัยสุริ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565

ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช