กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมาย นายรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี และกิจกรรมจิตอาสา—

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี และที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย