กิจรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565