กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมาย นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันคล้อยวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมรมินทรมหามงกุฎ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานวัดในวัง (พระอารามหลวง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา