โครงการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร ฝึกอบรมโดยโรงเรียนสอนขับรถพิธานพาณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาคปฏิบัติ

ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี