ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในการดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการภายในวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจากภายนอก

ณ หอประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี