ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)