ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้มอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา