กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้ นายนรินทร์  รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนมหาวชิรวุธ จังหวัดสงลา