กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน และกิจกรรมมอบถุงยังชีพ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน และกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทวี, ตำบลนาหมอศรี และตำบลฉาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ วัดนาหว้า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา