ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่
—————————————————