การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้ นางสุมาลี รักโข ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินโครงการ การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี