ขอแสดงความยินดีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ขอแสดงความยินดีกับ นายคำแหง แซ่เหลี่ยม, นายภาณุชิต ภู่ทรัพย์สิน และนายสรวิชญ์ มีเสน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. โดยมีนายประสาน แซ่หลี และนายสมเกียรติ ธรรมรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน