พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี