อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยหาดใหญ่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ,นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ดังกล่าว ณ หน้าอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา