พิธีเปิดการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคใต้

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี พร้อมด้วยนางวรรณา อุทัยสุริ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมชมพิธีเปิดการประกวด ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค ภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook และ Youtube ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หรือ โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ดาวิ้ง SOAP (สบู่กากชาเขียว) โดยแผนกวิชาการตลาด