ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี และ นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย โดยมี นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานกรรมการเปิดการประชุม ในการประชุมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้