ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยมีนางสาวมาเรียณี ระเซาะ ตำแหน่งนักแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโลกทางอาชีพ