ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (จชต.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

เรื่อง การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (จชต.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


      สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระดับ ปวช. จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และระดับ ปวส. จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้เท่านั้น

     ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ลิงค์นี้ : https://sites.google.com/view/scholarship3bd?fbclid=IwAR03U7XjLA0w5cnDO_gBF99iDlbbNkWW33n5dksMOw1WjPYICUuDPXeEEY8